RAM Pickup / 1500 / 2500 / 3500 / 4000 (2009 - 2018)

Video
Details

Engine    
3.7 L (226 cu in) PowerTech V6 
3.6 L (220 cu in) Chrysler Pentastar V6 
4.7 L (287 cu in) V8
3.0 L (183 cu in) Eco-Diesel V6 
5.7 L (345 cu in) HEMI V8 
6.4 L (392 cu in) HEMI V8 
6.7 L (408 cu in) Cummins Turbo-Diesel I6

Transmission    
4-speed 45RFE automatic
5-speed 545RFE automatic 
6-speed 66RFE automatic
6-speed 68RFE automatic
6-speed G56 manual 
8-speed 845RE automatic (2013–)
6-speed Aisin AS68RC automatic

Dimensions
Wheelbase    
4500/5500 Crew Cab MWB: 197.2 in (5,010 mm)
4500/5500 Regular Cab Ext. LWB: 204.3 in (5,190 mm)
4500/5500 Regular Cab LWB: 192.3 in (4,880 mm)
Reg. Cab Short Bed: 120 in (3048 mm) 
Reg. Cab Long Bed & Quad Cab: 140 in (3556 mm)
2WD 2500 Crew Cab SWB: 149.4 in (3,790 mm)
4WD 2500 Crew Cab SWB: 148.9 in (3,780 mm)
2500 Crew Cab LWB 2WD: 169.4 in (4,300 mm)
2500 Crew Cab LWB 4WD: 168.9 in (4,290 mm)
Regular Cab 2500 : 140.5 in (3,570 mm)
3500 Regular Chassis Cab: 143.4 in (3,640 mm)
3500 Regular Cab LWB: 167.4 in (4,250 mm)
3500 Crew Cab: 172.3 in (4,380 mm)
4500 & 5500 Regular Cab LWB: 144.3 in (3,670 mm)
4500/5500 Regular Cab MWB: 168.3 in (4,270 mm)
4500/5500 Crew Cab SWB: 173.3 in (4,400 mm)
Length    
4500/5500 Crew Cab MWB: 287.0 in (7,290 mm)
4500/5500 Crew Cab SWB: 263.0 in (6,680 mm)
4500/5500 Regular Cab Ext. LWB: 294.1 in (7,470 mm)
4500/5500 Regular Cab LWB: 282.1 in (7,170 mm)
Crew Cab 3500: 259.4 in (6,590 mm)
2500 LWB Crew Cab: Regular Cab: 209.0 in (5,310 mm)
Extended Cab: 226.9 in (5,760 mm)
Quad Cab: 229.0 in (5,820 mm)
Crew Cab: 227.5 in (5,780 mm)
2500 Crew Cab SWB: 237.4 in (6,030 mm)
2500 Crew Cab LWB: 259.4 in (6,590 mm)
Regular Cab 2500: 231.0 in (5,870 mm)
3500 Chassis Cab: 234.1 in (5,950 mm)
3500 Regular Cab LWB: 258.1 in (6,560 mm)
3500 Crew Cab & 4500/5500 Regular Cabs: 263.0 in (6,680 mm)
4500/5500 Regular Cab: 234.1 in (5,950 mm)
Width    
2,017 mm (79.4 in)
Heavy Duty Crew Cab, 4500, 5500 & 3500: 79.1 in (2,010 mm)
Heavy Duty Regular Cab: 78.9 in (2,000 mm)
Height    
73,3-80,6 (1862-2047)
73.3-73.9 (1500 4x2)
74.1-74.8 (1500 4x4)
73.3-73.7 (2500 4x2)
75.7-77.7 (2500 4x4)
78.0-78.8 (3500)
79.8-80.6 in (4500/5500)

Model Years Engine Power Torque
1500 2013–2018 3.6 L (220 cu in) Pentastar V6 305 hp (227 kW; 309 PS) 269 lb⋅ft (365 N⋅m)
2009–2012 3.7 L (226 cu in) 3.7 V6 215 hp (160 kW; 218 PS) 235 lb⋅ft (319 N⋅m)
2009–2013 4.7 L (287 cu in) 4.7 V8 310 hp (231 kW; 314 PS) 330 lb⋅ft (447 N⋅m)
2009–2012 5.7 L (345 cu in) Hemi V8 390 hp (291 kW; 395 PS) 407 lb⋅ft (552 N⋅m)
2013–2018 395 hp (295 kW; 400 PS) 410 lb⋅ft (556 N⋅m)
2014–2018 3.0 L (182 cu in) EcoDiesel V6 diesel 240 hp (179 kW; 243 PS) 420 lb⋅ft (569 N⋅m)
2500/3500 2010–2018 5.7 L (345 cu in) Hemi V8 383 hp (286 kW; 388 PS) 400 lb⋅ft (542 N⋅m)
2014–present 6.4 L (392 cu in) Hemi V8 410 hp (306 kW; 416 PS) 429 lb⋅ft (582 N⋅m)
2010–2012 6.7 L (408 cu in) Cummins diesel I6 (6-Speed Manual/Automatic) 350 hp (261 kW; 355 PS) 650 lb⋅ft (881 N⋅m)
2013–2018 6.7 L (408 cu in) Cummins diesel I6 (6-Speed Manual) 350 hp (261 kW; 355 PS) 660 lb⋅ft (895 N⋅m)
2013–2018 6.7 L (408 cu in) Cummins diesel I6 (68RFE 6-Speed Automatic) 370 hp (276 kW; 375 PS) 800 lb⋅ft (1,085 N⋅m)
2019 850 lb⋅ft (1,152 N⋅m)
2011.5–2012 6.7 L (408 cu in) Cummins diesel I6 (High Output 6-Speed Automatic) 350 hp (261 kW; 355 PS) 800 lb⋅ft (1,085 N⋅m)
2013–2014 6.7 L (408 cu in) Cummins diesel I6 (Aisin ASC69RC Automatic) 385 hp (287 kW; 390 PS) 850 lb⋅ft (1,152 N⋅m)
2015 865 lb⋅ft (1,173 N⋅m)
2016–2017 900 lb⋅ft (1,220 N⋅m)
2018 930 lb⋅ft (1,261 N⋅m)
2019 400 hp (298 kW; 406 PS) 1,000 lb⋅ft (1,356 N⋅m)
Chassis Cab 2010–2015
(2010–present in Mexico)
5.7 L (345 cu in) Hemi V8 383 hp (286 kW; 388 PS) 400 lb⋅ft (542 N⋅m)
2010–2012 6.7 L (408 cu in) Cummins diesel I6 305 hp (227 kW; 309 PS) 610 lb⋅ft (827 N⋅m)
2013–2018 6.7 L (408 cu in) Cummins diesel I6 (6-Speed Manual) 320 hp (239 kW; 324 PS) 650 lb⋅ft (881 N⋅m)
2013–2018 6.7 L (408 cu in) Cummins diesel I6 (Aisin AS69RC Automatic) 325 hp (242 kW; 330 PS) 750 lb⋅ft (1,017 N⋅m)

  • Contact information: webmaster@autovehicle.info